Sök
Sök

Avgifter för 2020
 • Samtliga inbetalningar sker till bankgiro nr 374-8845

  Medlemsavgiften är 300 kronor

  Avgift för båtplats:

  Båtplatsägare ( betalas senast 25 april ):

  650 kronor för plats nr 1 och nr 15 till nr 19
  550 kronor för övriga platser.

  Meddela Hamnfogden senast 15 april om du inte tänker ha någon båt vid din plats.

  HYRA AV BÅTPLATS:

  Meddela Hamnfogden om du önskar hyra plats.
  EFTER du har blivit tilldelad plats kan du betala in avgifterna.

  Hyra av båtplats ( även medlemsavgift skall betalas) :
  800 kronor för liten plats
  950 kronor för stor plats, plats nr 1 och nr 15 till nr 19

  Vid inbetalning skall båtplatsnr anges.

  Båtklubben förutsätter att din båt är försäkrad.


  Enbart medlem för att stödja båtklubben.

  300 kronor sätts in på bg 374-8845, ange namn och adress

  Om Nöttö Båtklubb
  Nöttö Båtklubb bildades 1989 av en sammanslutning av båtintresserade medlemmar från Nöttö by och hade sitt första medlemsmöte den 14 oktober 1989.
  Båtklubbens intresse är att samla intresserade, såväl ägare av båtar, sommarstugeägare, ägare av sjöbodar, båthus och redskapsbodar vid Nöttö sjöbodar, bybor samt andra utomstående personer till trevlig gemenskap och samvaro som medlemmar.
  Båtklubben har sitt säte i Nöttö, Karlholmsbruk där sammanträden och verksamhet skall vara förlagd.
  © Copyright Nöttö Båtklubb 2013. Om cookies Webbutveckling av Schotte Systems AB